Onze aanpak

Zo werken we naar een einddoel, waarbij we uw wensen en de overeenge-komen voorwaarden continu centraal stellen.

Ons 7-stappenplan

Onze werkwijze bestaat uit 7 stappen, het kent de volgende elementen:

1. Kennismaking en inventarisatie

Wij verdiepen ons grondig in het project, inventariseren uw wensen en voorwaarden en inspecteren de betreffende faciliteit.

2. Kaders bepalen

Samen brengen we de kaders waarbinnen het project gerealiseerd moet worden in kaart. Zo maken we bijvoorbeeld afspraken over de planning, wat er moet gebeuren met het machinepark en hoe de bedrijfspanden dienen te worden opgeleverd.

3. Ons aanbod

U ontvangt van ons een duidelijk voorstel voor de overname van de gespecificeerde activa.

4. Projectplan

We stellen een projectplan op en maken inzichtelijk hoe we op een veilige en professionele manier binnen de gestelde termijn de gekochte activa zullen verwijderen. Hierbij zorgen we ervoor dat eventuele lopende productieprocessen niet verstoord worden.

5. Ondertekening en betaling

Direct nadat partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, maken wij de koopsom over en gaan wij aan de slag volgens de gemaakte afspraken.

6. Projectmanagement

Wij voeren alle werkzaamheden conform het projectplan uit: demontage, ontmanteling en verwijdering van alle gekochte activa. Vanzelfsprekend regelen wij dit alles binnen de overeengekomen deadlines.

7. Realisatie

Wij leveren de gebouwen leeg en bezemschoon op, rekening houdend met uw wensen en de afspraken ten aanzien van de oplevering.

In Zwitserland is behoefte aan een partij die een faire prijs betaalt en snel kan handelen.

Oliver Zwahlen - Country Manager Zwitserland