Terug naar referenties

Metaalbewerking

Laura Metaal Eygelshoven B.V.

Eind september 2020 ging Laura Steel Eygelshoven B.V., een staalverwerkend bedrijf in Zuid Limburg na 83 jaar failliet. Het gevolg was dat ruim zestig arbeidsplaatsen verloren gingen. Het bedrijf was gespecialiseerd in het ontwerpen, bewerken en verkopen van staal, plaatstaal en bermbeveiligingsproducten. PIPM heeft in eerste instantie alle roerende zaken gekocht en heeft de locatie conform afspraak op een kwalitatieve wijze ontmanteld en tijdig opgeleverd. Wij hebben daarnaast bemiddeld in het vastgoed traject en er wordt nu een hypermodern distributiecentrum gerealiseerd. Een enorme economische impuls voor het gebied aangezien hier naar verwachting 400 arbeidsplaatsen door worden gecreëerd. Het project is voor alle betrokken partijen naar tevredenheid verlopen en levert door de herontwikkeling een belangrijke economische bijdrage aan het gebied.

Neem contact op met onze contactpersoon

Jeroen Altink

Area Director PIPM BeNeLux